Over ons

Bekende BelVrienden is een stichting die kinderen die wel een belletje kunnen gebruiken de kans geeft om hun favoriete tekenfilmfiguren aan de telefoon te krijgen. Doordat deze figuren elke dag op tv te zien zijn en zo’n groot deel uitmaken van het leven van een kind, is het voor kinderen prachtig om met ze te kunnen praten en even te kunnen vergeten dat ze ziek zijn of op een andere manier hulpbehoevend zijn. Ook hun broertjes of zusjes mogen even aan de lijn komen. Zo wordt het voor het hele gezin een prachtig gesprek waar ze samen over kunnen napraten.

Bekende BelVrienden organiseert één keer per jaar, in samenwerking met een aantal Nederlandse ziekenhuizen en patiëntenverenigingen een belweekend met de kinderen. Zij worden dan gebeld door hun favoriete tekenfilmheld, die ze mogen kiezen uit een grote lijst van rollen.

Dit initiatief bestaat sinds 2012. Inmiddels werken wij samen met meer dan 50 stemacteurs en 40 zorginstanties . Voor de duidelijkheid: het gaat hier om de echte Nederlandse stemmen van o.a. Mickey Mouse, Paw Patrol, Ash uit Pokemon, Knorretje en vele anderen.

De actie draait op vrijwilligers. Bekende BelVrienden werkt samen met Samen1Stem, de vakvereniging van mensen, werkzaam in de nasynchronisatie, met studio Wim Pel Productions, dat geheel kosteloos haar faciliteiten aanbiedt tijdens dit belweekend en natuurlijk met alle acteurs die geheel vrijwillig in een weekend bij elkaar komen om met de kinderen te bellen. Waarbij we niet onvermeld willen laten dat ook de acteurs veel plezier beleven aan deze gesprekken. Een prachtig moment om hun kijkers nu eens 'live' te spreken!

 

Stichting Bekende BelVrienden
Postadres: Dommelstraat 23
3404 KD IJsselstein

KvK-nummer: 66449421
RSIN-nummer: 856558497 De stichting beschikt over een ANBI-status

Bestuur en financien

Bestuurssamenstelling: Het bestuur van de stichting bestaat uit Shanna Chatterjee (voorzitter), Valentijn Banga (secretaris), Jary Beekhuizen (penningmeester), Marijke de Jong, Jürgen Theuns, Jip Bartels en Suzanne van der Linden.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden (onbezoldigd). Wanneer ze kosten maken voor de stichting, mogen ze die wel declareren.

Financiële verantwoording 2021-2022 en Balans

Toelichting jaarrekening en activiteitenverslag

Begroting 2023-2024

Beleidsplan Bekende BelVrienden

Houd me op de hoogte